Många hundraser älskar att arbeta och vara utomhus stora delar av dagen. Vallhundar älskar att arbeta och är perfekta att använda för arbetet på gården. En vanlig ras som används till arbetshund i Sverige är border collie. Det är en av de smartaste hundraserna och gillar att samarbeta med människor. Därför är det inte svårt att lära en border collie att arbeta med vallning på en liten såväl som stor gård.

För att arbeta smidigt med vallhunden är det viktigt att det finns bra förutsättningar för hunden att valla. Djurgrindar kan vara bra hjälpmedel om du har får och ska arbeta med vallhund. Får och kor kan vallas lättare med hjälp av en bra vallhund som gillar sitt arbete i kombination med bra förutsättningar på gården.

Att arbeta med vallhunden och djurgrindar

En väldresserad vallhund är en riktigt bra arbetskamrat när det kommer till att driva och valla in. Det går även att lära vallhundar att sortera får och kor och driva in dem i en fålla. För att underlätta arbetet vid fångst finns det speciella djurgrindar. Det är exempelvis skjutbara djurgrindar vid fångst. Material som aluminium är lättare till vikten, vilket underlättar för den som ska arbeta med förflyttningar av de skjutbara grindarna. Tyngre djurgrindar kan belasta kroppen, vilket kan leda till förslitningsskador.

När vallhunden hjälper till och det finns bra förutsättningar kommer fångsten att gå lättare. Efter hand kommer hunden kunna lära sig exakt vad föraren vill och det går att lära hunden skilja på exakt rätt djur för fångst.

En vallhund älskar sitt arbete

Vallhundar som border collie har ett inbyggt behov av att få arbeta. För den som vill ta steget längre går det att tävla i olika grenar. Bland annat SM i nötvallning där hunden ska lära sig hämta rätt kvigor. Tävlingar imiterar det dagliga arbetet och är utvecklande för såväl förare som hund.

Det bästa sättet att komma i gång med träningen är att gå kurser med professionella hundförare. På gårdar med får och nötkreatur är vallhund ett bra hjälpmedel samtidigt som hunden får utlopp för sina naturliga instinkter. Det är däremot viktigt att även lära får och andra djur att hunden inte är farlig, för att undvika olyckor.